Wie helpt bij octrooien en betwistingen?

De octrooigemachtigde helpt bij een octrooi aanvragen

Een octrooigemachtigde heeft een een technische of wetenschappelijke universitaire opleiding, en heeft aanvullende juridische studies en examens gedaan.

Hierdoor heeft hij of zij een grondige kennis van het octrooirecht en is dus optimaal in staat om uw te helpen bij het patenteren (oftewel octrooieren)  van uw uitvinding door middel van een octrooiaanvraag.

De octrooigemachtigde vertegenwoordigt U in de diverse procedures voor de octrooiverlenende instanties, zoals het Europees octrooibureau en de Belgische DIE (Dienst Intellectuele Eigendom). Dit betreft onder andere het indienen van de octrooiaanvraag, het antwoorden op bezwaren van de onderzoeker en het voeren van oppositie en beroepsprocedures.

Patenthuis in Turnhout is een betrouwbare en betaalbare octrooigemachtigde die U graag adviseert omtrent octrooien en hoe zij in uw de strategie van uw bedrijf passen. Kijk ook eens op hun pagina over octrooi of patent aanvragen.

De advocaat is uw algemene juridsche raadgever

Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert voor u. Kortom, hij behartigt uw belangen en is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank.

Een advocaat kan adviseren bij een juridisch probleem, privé of zakelijk, bijvoorbeeld de ondertekening van een contract, een huurgeschil of eenvoudige familieproblemen. Er zijn maar weinig advocaten die het octrooirecht goed kennen.

De advocaat mag pleiten voor alle Belgische en Europese rechtbanken en voor alle fiscale, administratieve en tuchtinstanties. In België heeft de advocaat een pleitmonopolie alleen een advocaat mag voor de rechtbank pleiten.

Bij een rechtszaak die betrekking heeft op octrooien, of bij het voorbereiden daarvan, vullen een advocaat en een octrooigemachtigde elkaar, en werken vaak samen aan een zaak.

In principe kunt u met elk probleem terecht bij elke advocaat, maar sommige advocaten behandelen bepaalde soorten recht, en dus sommige soorten zaken, liever dan andere.

Patent aanvragen of octrooi aanvragen

Een patent aanvragen is hetzelfde als een octrooi aanvragen. Er is geen verschil. Octrooi is eigenlijk het correcte woord in het Nederlands, maar patent wordt ook zeer veel gebruikt, en is ook niet fout.